Interwencje i regulacje

„W Porozumieniu bez Przemocy chodzi o to, aby nasza prośba była spełniania jedynie wtedy, gdy proszona osoba jest na to gotowa i ku temu skłonna.” ~ Marshall B. Rosenberg

Interwencje i regulacje

Interwencje i regulacje

Interwencje i regulacje to wsparcie w procesie zmiany w organizacji i wsparcie w sytuacji kryzysu jak również zapobieganie powstawaniu kryzysów.

Interwencja – to podejmowane działanie w czasie trwającego kryzysu w organizacji.

Regulacja – to zapobieganie kryzysom i sytuacjom trudnym, stosowane gdy np. przygotowujesz się do przeprowadzenie zmiany w ogranizacji

Podczas planowania interwencji i regulacji korzystamy z narzędzi Analizy Transakcyjnej, Porozumienia bez Przemocy i Kręgów Naprawczych.

Planowanie odbywa się zawsze w pełnej współpracy z klientem. Nie jesteśmy tymi konsultantami którzy przychodzą, porozmawiają, zbadają coś, a potem sami tworzą rozwiązanie, które nie zawsze weźmie w 100% pod uwagę specyfikę Twojej firmy.

My angażujemy Cię do współracy, po to, aby zaproponowane rozwiązania były jak najepsze dla Twojej firmy i aby jak najlepiej ocenić ryzyko jakie się wiąże z ich wprowadzeniem.

Cena

Interwencje i regulacje wyceniamy wedle niezbędnych godzin pracy konsultanta, aby przeprowadzić Ciebie i Twoją firmę przez ich zaplanowanie i wdrożenie.

Zapisy

tel. 501 069 114 Magdalena Wegner
mail: magda@wyspa-zmian.pl

Skontaktuj się z nami

„Nie da się dobrze zadbać o siebie, nie interesując się potrzebami innych”

Napisz do nas

magda@wyspa-zmian.pl

Zadzwoń do nas

+48 501 069 114