Mediacje

„Głównym powodem, że nasze prośby nie są spełniane, jest to, że nie potrafimy ich jasno wyrażać.” ~ Marshall B. Rosenberg

Mediacje

Mediacje prowadzone są wg modelu mediacji opartego na Porozumieniu bez Przemocy (NVC).

Mediator, pozostając bezstronnym, wspiera strony we wzajemnym usłyszeniu tego, co dla stron jest najważniejsze. Pomaga również znaleźć rozwiązania, które będą satysfakcjonujące dla obu stron.

Ważne jest dotarcie do potrzeb obu stron i ich wzajemne usłyszenie się.

Dla Kogo?

Dla osób, które są w konflikcie i potrzebują wsparcia przy dojściu do porozumienia.

Specjalizujemy się w:

Konfliktach w relacjach osobistych (pomiędzy partnerami, rodzic-dziecko, dziecko-dziecko)

i konfliktach w relacjach zawodowych (pracownik-pracownik, pracownik-przełożony, przełożony – pracownik, pracownik-klient)

Ile to będzie trwało?

Pierwszy etap to spotkania premediacyjne, indywidualne z każdą ze stron konfliktu –
czas spotkania 0,5 h do 1,5 h

Drugi etap to spotkanie mediacyjne – czas trwania ok. 1,5 h

W zależności od konfliktu, jaki jest wniesiony do mediacji, mediacja może zakończyć się po pierwszym spotkaniu lub może wymagać spotkania się 2 do 5 razy.

Cena

Spotkania premediacyjne – 100 zł od każdej ze stron

Spotkania mediacyjne – 250 zł za spotkanie (spotkanie trwa ok. 1,5 h)

Kontakt

tel. 501 069 114 Magdalena Wegner

mail: magda@wyspa-zmian.pl

Skontaktuj się z nami

„Nie da się dobrze zadbać o siebie, nie interesując się potrzebami innych”

Zapisz się do newslettera

Otrzymuj najważniejsze informacje o naszych nowych projektach i twórz przyszłość NVC z nami

Napisz do nas

magda@wyspa-zmian.pl

Zadzwoń do nas

+48 501 069 114